Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu ocrotirea Duhului Sfânt s-a zidit din temelie la anul 1780 această biserică cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul, de către jupâneasa Ancuţa Stolniceasa şi de către fiul său Ioan Caramanlău Bi-vel.

A fost sfinţită la 11 septembrie 1780 de Preasfinţitul Episcop Cozma al Buzăului în zilele domnitorului Alexandru Ipsilantie.

A fost reparată şi pictată în anii 1932-1934 şi resfinţită de Preasfinţitul Arhiereu Platon Târgovişteanul la 29 august 1934.

În urma cutremurului din 1940 a suferit mari avarii.

A fost din nou reparată, consolidată şi parţial pictată de pictorul Grigore Constantinescu din Gornet în anii 1944-1945.

Din cauza cutremurului din 1977 biserica a suferit stricăciuni, fiind din nou consolidată prin stăruinţa preotului Simion Dumitrescu.

În anii 1991-1993 au fost executate lucrări de tencuieli interioare şi exterioare în praf de piatră, vopsit acoperişul şi restaurată pictura de pictorul Elena Vasilescu din Bucureşti în timpul arhiepăstoririi Preafericitului Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, prin străduinţa Pc. Preot Chirobocea Ion şi a membrilor consiliului şi comitetului parohial, protoiereu fiind Pc. Preot Ilie T. Vasile, fiu al satului. Resfinţirea s-a săvârşit la data de 7 iunie 1993, de către Preasfinţitul Teofan Sinaitul. În timpul slujbei a sosit şi Preafericitul Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Pisania

Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din Com. Măgurele judeţul Prahova

(numită de către localnici biserica de sus)

Dăltuit în piatră cu litere chirilice, de către pricepuţii meşteri ai vremii textul pisaniei are următorul cuprins:

Cu vrerea tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, dându-mi de la milostivul Dumnezeu ajutor şi râvnă dumnezeiască am ridicat această sfântă şi dumnezeiască biserică în cinstea şi lauda sfântului prooroc şi înainte-mergătorului IOAN BOTEZĂTORUL, pentru ca să fie întru veşnică pomenire nouă şi tuturor neamului nostru, care s-au zidit din temelie de mine jupâneasa ANCUŢA STOLNICEASA ce mă trag din neamul dumnealor boieri FILIPEŞTI şi de preaiubitul meu fiu IOAN CARAMANLĂU biv-vel Căminariu şi s-au înfrumuseţat, după cum se vede, cu toate cele trebuincioasebisericeşti, în zilele prea înălţatului nostru Domn IO ALEXANDRU IPSILANT Voievod şi cu blagoslovenia Preasfinţiei Sale părintele episcopul Buzăului COZMA la leat 1780 luna lui Septembrie 11, la anul de la zidirea lumii 7290.

Textul chirilic a fost transcris cu litere latine de către istoricul N. IORGA şi publicat, în lucrarea Ţara Românilor ediţia 1910 pag. 111-112

m10