Istoric


Biserica a fost zidită din temelie în anul 1780 „în zilele domnitorului Alexandru Ipsilanti” de către Ancuța Stolniceasa ce se trăgea din neamul boierilor Filipești, dimpreună cu fiul său Ioan Caramanlău bi Vel Căminariu, așa cum reiese din textul pisaniei tradus de Nicolae Iorga în lucrarea Țara Românilor ediția 1910:

„Cu vrerea tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, dându-mi de la milostivul Dumnezeu ajutor și râvnă dumnezeiască am ridicat această sfântă și dumnezeiască biserică în cinstea și lauda sfântului prooroc și înainte-mergătorului IOAN BOTEZĂTORUL, pentru ca să fie întru veșnică pomenire nouă și tuturor neamului nostru, care s-au zidit din temelie de mine jupâneasa ANCUȚA STOLNICEASA ce mă trag din neamul dumnealor boieri FILIPEȘTI și de preaiubitul meu fiu IOAN CARAMANLĂU biv-vel Căminariu și s-au înfrumusețat, după cum se vede, cu toate cele trebuincioase bisericești, în zilele prea înălțatului nostru Domn IO ALEXANDRU IPSILANT Voievod și cu blagoslovenia Preasfinției Sale părintele episcopul Buzăului COZMA la leat 1780 luna lui Septembrie 11, la anul de la zidirea lumii 7290.”

Biserica are formă de corabie. Are lungimea de 23,4m și lățimea de 10,7m. Este construită din cărămidă și este prevăzută cu 3 turle.

Pictura bisericii este pictură în ulei. În anii 1991-1993 a fost restaurată pictura de pictorul Elena Vasilescu din București.

Biserica are ca obiecte de patrimoniu Apostol, 1837; Evanghelie,1837; Liturghier, 1835; Icoane Împărătești, Icoana Sf. Nicolae, Sf. Ioan Botezătorul și Axionița (care reprezintă pe Maica Domnului încadrată de icoane cu diferiți sfinți) pictată de Grigore Constantinescu.

În pronaosul bisericii se păstrează pisania originală dăltuită în piatră cu litere chirilice.

La această biserică au slujit preoții, Mache Constantinescu, Simion Dumitrescu și actualul preot, Ion Chirobocea.